جواب تمرین قرآن هشتم|درس هفتم|انس با قرآن در خانه صفحه71

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 1 تا 5 سوره لقمان را معنا کنید.

1-الم تلک ءایت الکتب الحکیم

الف لام میم؛این آیات کتاب حکمت آموز

2-هدی و رحمة للمحسنین 

هدایت و رحمتی برای نیکوکاران است

3-الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة

کسانی که نماز را اقمه می کنند و زکات می پردازند

4-و هم بالاخرة هم یوقنون

و آنان به آخرت یقین دارند

5-اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون

آنها بر هدایتی از سوی پروردگارشان هستند و آنان همان رستگارانند

ج)از صفحه412قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ان اشکر لله: که شکر خدا را به جای آور

لا تشرک بالله: به خداوند شرک نورز

ان الشرک لظلم عظیم:قطعا شرک ستم بزرگی است

د)در صفحه412 قرآن کریم پندهای جناب لقمان به فرزندش آمده است. این آیات،نکات و پیام های قرآنی بسیار زیبا و مهمی دارد.با برخی از آنها در دوره ابتدایی نیز آشنا شدهاید. یکی از این پیام ها را انتخاب کرده همراه با معنا بنویسید.

متن: و اصبر علی ما اصابک

ترجمه: و در برابر مشکلاتی که به تو می رسد صبر کن

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!