جواب تمرین قرآن هشتم|درس هفتم|انس با قرآن در خانه صفحه 68

صفحه 68

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات و آیات قرآنی از سوره روم را کامل کنید.

1-وعد الله لایخلف الله وعده

(این)وعده خداست.خداوند از وعده اش تخلف نمی کند.

2-ولکن اکثر الناس لایعلمون

و اما بیشر مردم نمی دانند

3-یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا

ظاهری از زندگی دنیا را می دانند

4-و هم عن الاخرة هم غفلون

و آنها از آخرت غافل هستند

5-فاصبر ان وعد الله حق

پس صبور و شکیبا باش همانا وعده خداوند درست است

ج)از صفحه406قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

و اما الذین کفروا:و اما کسانی که کفر ورزیدند

کذبوا بایتنا:آیات ما را تکذیب کردند

فاولئک فی العذاب محضرون:پس آنان در عذاب احضار خواهند شد

د)آیه ای در صفحه 406 قرآن کریم، آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگهای آدمیان را از آیات الهی برشمارده است.این آیه را همراه با ترجمه بنویسید. به نظر شما چرا چنین پدیده هایی از آیات الهی است؟

متن:و من ءایته خلق السموت و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لایت للعلمین

ترجمه:و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست.همانا در آن نشانه هایی برای افراد دانا وجود دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!