جواب تمرین قرآن هشتم|درس پنجم|انس با قرآن در خانه صفحه55

صفحه55

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیه زیبا و پرمعنای سوره قصص را کامل کنید.

1-و ابتغ فیما اتک الله الدار الاخرة

و طلب کن در آنچه داده است به تو خداوند ،خانه آخرت را

2-و لا تنس نصیبک من الدنیا

و فراموش نکن بهره خود را از دنیا

3- و احسن کما احسن الله الیک

و نیکی کن همانطور که نیکی کرد به تو خداوند

4-و لا تبغ الفساد فی الارض

و هرگز طلب مکن فساد را در زمین

5-ان الله لا یحب المفسدین

همانا خداوند دوست ندارد خرابکاران و مفسدان را

ج)از صفحه394قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

افلا تسمعون:آیا نمی شنوید

افلا تبصرون:آیا نمی بینید

لعلکم تشکرون:تا(امید است)شکرگذاری کنید

د)در صفحه 394 قرآن کریم چند پیام قرآنی زیبا آمده است.یکی از آنها را انتخاب کرده و معنا کنید.

متن:ان الله لا یحب المفسدین

ترجمه:همانا خداوند خرابکاران و مفسدان را دوست ندارد

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!