جواب تمرین قرآن هشتم|درس یازدهم|انس با قرآن در خانه صفحه100

صفحه100

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه 26 سوره«ص» را کامل کنید.

1-یداوود انا جعلنک خلیفة فی الارض:ای داوود همانا ما تو را جانشینی در زمین قرار دادیم

2-فاحکم بین الناس بالحق:پس میان مردم به درستی قضاوت کن 

3-و لاتتبع الهوی:و از هوی و هوس پیروی نکن

4-فیضلک عن سبیل الله:پس  تو را از راه خد اگمراه می کند

5-ان الذین یضلون عن سبیل الله:قطعا کسانی که گمراه شدند از راه خدا

6-لهم عذاب شدید:برایشان عذابی دردناک(سخت) است

7-بما نسوا یوم الحساب:زیرا فراموش کردند روز قیامت را

ج)از صفحه455قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

فی الاصفاد:در زنجیرها

و اذکر عبدنا:بنده یمان را به یاد آور

د)در صفحه455 قرآن کریم،خداوند قرآن را کتابی معرفی می کند که دارای خیر و برکت بیپایان است و ازما می خواهد که در آیات آن تدبّر کنیم .این آیه را یافته و آن را همراه با معنا بنویسید.با یاد این آیه سعی کنید که همیشه قرآن را با اندیشه و تدبر در معنای آیات بخوانید.

متن:کتب انزلنه الیک مبرک لیدبروا ءایته و لیتذکر اولوا الالباب

ترجمه:کتابی پر خیر و برکت است که بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پند گیرند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!