جواب تمرین قرآن هفتم|درس دهم|صفحه95

صفحه95

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-لقد انزلنا الیکم کتبا فیه ذکرکم افلا تعقلون

همانا نازل کردیم به سوی شما کتابی که(وسیله) تذکر و هدایت شماست، پس آیا اندیشه نمی کنید؟

2-قالوا یویلنا انا کنا ظالمین

گفتند ای وای بر ما همانا ما بسیار ظالم بودیم

3-و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون

و قرار دادیم از آب هر چیز زنده ای را؛پس آیا ایمان نمی آورید؟

4- و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر

و او کسی است که آفرید شبو روز و خورشید و ماه را

5-قال بل ربکم رب السموت و الارض الذی فطرهن

گفت: بلکه پروردگارتان همان پروردگار آسمان ها و زمین است کسی که پدید آورد آنها را.

ج)از صفحه 324 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

و ما ارسلنا من قبلک: و نفرستادیم پیش از تو

فاعبدون: پس مرا عبادت کنید

و جعلنا فی الارض: و قرار دادیم در زمین

د)از صفحهٔ 322 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره اینکه سؤالات خود را باید از افراد دانا بپرسیم،انتخاب کنید.در دوره ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید.

متن: فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون

ترجمه: پس اگر نمی دانید از دانشمندان بپرسید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!