جواب تمرین قرآن هفتم|درس دوازدهم|صفحه108

صفحه108

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره حج را کامل کنید.

1- یایها الذین ءامنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم

ای کسانی که ایمان آوردید رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت کنید.

2-و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون

و کار نیک انجام دهید تا شما موفق و رستگار شوید.

3-فاقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

پس نماز را به پا دارید و زکات بپردازید

4-واعتصموا بالله هو مولئکم

و تمسک بجویید به خدا که او سرپرست شما است

5-فنعم المولی و نعم النصیر

پس چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی است

ج)از صفحه340قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

سخر لکم:رام کرد برایتان

ما فی الارض:آنچه در زمین است

الا باذنه: مگر با خواست و اراده اش

د)از صفحه 342 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره رستگاری و موفقیت مؤمنان انتخاب کنید.

متن:اولئک هم الوارثون

ترجمه:آنان وارثان حقیقی هستند

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!