جواب تمرین قرآن هفتم|درس دوم|صفحه 30

صفحه 30

آیا میتوانید بگویید چرا کنعان دعوت حضرت نوح را نادیده گرفت و ایمان نیاورد؟

چون فکر می کرد که می تواند تنهایی و بدون نیاز به خداوند و کشتی حضرت نوح از دام سیل نجات پیدا کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!