جواب تمرین قرآن هفتم|درس ششم|صفحه60

صفحه60

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 11 تا 12 سوره نحل را کامل کنید.

1-ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل والاعناب

می رویاند برای شما با آب باران،زراعت و زیتون و درختان خرما و درختان انگور را

2-و من کل الثمرات

و از همه میوه ها ؛

3-ان فی ذلک لایة لقوم یتفکرون

قطعا در آن نشانه ای است، برای گروهی که فکر می کنند

4-و سخر لکم الیل و النهار و الشمس و القمر

و در خدمت شما قرار داد شب و روز و خورشید و ماه را

5-و النجوم مسخرت بامره

و ستارگان رام به فرمان او هستند؛

6-ان فی ذلک لایت لقوم یعقلون

همانا در آن نشانه ای است برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند؛

ج)از صفحه273 قرآن کریم، سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

فسوف تعلمون:به زودی خواهید دانست

و هو العزیز الحکیم: و او شکست ناپذیر و حکیم است

و لهم عذاب الیم: و برای آنان عذابی دردناک است

د)از صفحه269 قرآن کریم،یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره اینکه نعمت های خدا بی شمار است،جست وجو کنید.در دوره ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید.آیا می توانید عبارت دیگری را نیز به عنوان پیام انتخاب کنید؟ 

متن: وَ اِن تَعدّوا نعمة اللهِ لاتُحصوها

ترجمه: و اگر نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید شمارش آن را به پایان برسانید

متن دوم: اِنّ اللهَ لَغَفورٌ رَحیمٌ

ترجمه:همانا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!