جواب تمرین قرآن هفتم|درس نهم|صفحه88

صفحه88

شما دانش آموز عزىز نىز احساس خود را درباره قرآن بنویسید.

قرآن مانند دریایی از علم و معرفت است و من به عنوان دانش آموز مشتاقانه به دنبال یادگیری مفاهیم عمیق آن هستم. قرآن احساس بنده ی خوب خدا بودن را در من ایجاد می کند و با خواندن و عمل به دستورات آن حس نزدیکی بیشتری با خدا به من دست می دهد.خواندن قرآن و یا حتی شنیدن آن آرامشی بی نظیر را برایم بوجود می آورد که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!