جواب تمرین قرآن هفتم|درس هشتم|صفحه76

صفحه76

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات قرآنی از سوره کهف را کامل کنید.

1-الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتب و لم یجعل له عوجا

سپاس و ستایش برای خدایی است که نازل کرد بر بنده اش قرآن را و در آن هیچگونه نادرستی و ناراستی قرار نداد.

2-انا جعلنا ما علی الارض زینة لها

قطعا برای آنچه بر روی زمین است زینتی قرار دادیم

3-لنبلوهم ایهم احسن عملا

تا بیازماییم آن ها را که کدام یک ازآنها، بهترین عمل را دارند.

4-اذ اوی الفتیة الی الکهف

هنگامی که پناه گرفتند جوانان به سوی غار؛

5-فقالوا ربنا ءاتنا من لدنک رحمة

پس گفتند پروردگارا از جانب خویش(نزدت) رحتمی به ما عطا کن

ج)از صفحه 296 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

اَنَّ وَعدَ اللهِ حقٌّ: کهه وعده خدا حق است

قُل رَبّی اَعلَمُ: بگو پروردگارم آگاه تر است

غَیبُ السَّموتِ وَ الاَرض: نهان آسمان ها و زمین

د)از صفحه294 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی انتخاب کنید. 

متن:ربنا ءاتنا من لدنک رحمة

ترجمه:پروردگارا از جانب خویش رحتمی به ما عطا کن

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!