جواب تمرین قرآن هفتم|درس هفتم|انس با قرآن در خانه صفحه71

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-ان شیطن کان للانسان عدوا مبینا

همانا شیطان برای انسان است دشمنی آشکار.

2-ان عبادی لیس لک علیهم سلطن

قطعا بندگانم ، نیست بر تو (ای شیطان)بر آنها هیچ تسلطی.

3-انه کان بکم رحیما

قطعا او.(خدا) بر شما مهربان است

4-ان فضله کان علیک کبیرا

قطعا فضل و رحمت او بر تو (ای پیامبر) بزرگ است(و بسیار).

ج)از صفحه291 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

بِمِثل هذا القرءان: مانند این قرآن

قُل لَئن اجتَمَعَتِ: بگو اگر متفق شوند

فی السّماء: در آسمان

د)از صفحه290 قرآن کریم یک پیام قرآنی کوتاه و زیبا دربارهٔ پیروزی حق بر باطل یافته و آن را همراه با ترجمه بنویسید. آیا خاطره ای درباره این پیام دارید یا از دیگران شنیده اید؟ آن را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید. 

متن: جاء الحق و زهق الباطل

ترجمه: حق آمد و باطل نابود شد

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!