جواب تمرین قرآن هفتم|درس چهارم|صفحه47

صفحه47

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل آن بنویسید.

1-قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار

بگو:خداوند آفریننده ی هر چیزی است و او یگانه مقتدر است.

2-الا بذکر الله تطمئن القلوب

بدانید (فقط)با یاد خدا آرام میگیرد قلب ها

3-الر کتب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظّلمت

الف الم را،کتابی که فرو فرستادیم آن را به سوی تو تا خارج کنی مردم را از تاریکی ها

الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز و الحمید

به سوی روشنایی به اجازه پروردگارشان به سوی راه خداوند عزتمند ستوده

ج)از صفحات 251 و 253قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

من فی السموت و الارض: کسانی که در آسمان ها و زمین هستند.

الظلمت و النور: تاریکی ها و روشنی

اوحینا الیک: بر تو وحی کردیم

د)از صفحات 250 تا ٢٥٢ قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.(می توانید از تمرینهای قبل نیز استفاده کنید) پیام انتخاب شده خود را با توجه به معنای آن حفظ کنید،دربارهٔ آن بیندیشید و نظر خود را در کلاس برای دوستان خود بیان کنید.

متن:و کل شیء عنده بمقدار

ترجمه:و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!