جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه سوم فعالیت صفحه 6

قرآن پنجم: جلسه سوم فعالیت صفحه 6

1-  یکی از نام های قرآن «نور» است. به نظر شما چرا خداوند، قرآن را  «نور» نامیده است؟

قرآن سراسر آرامش و لطف و بخشش خداوند است. وقتی کسی قرآن می‌خواند این آرامش و لطف خدا را در دل احساس می‌کند و همچنین قرآن همانند نور و چراغ راه زندگی ما انسان‌ها را نشان می‌دهد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!