جواب تمرین قرآن پنجم/ درس چهارم/جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 34

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 34

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 34

در عبارات تمرین بالا، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و همچنین اتصالات را با فلش نشان دهید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!