جواب تمرین قرآن چهارم/ درس اول/جلسه دوم پیام قرآنی صفحه 4

قرآن چهارم: جلسه دوم پیام قرآنی صفحه 4

معنی لغات زیر را بنویسید.

رَبَّنا: پروردگار ما                         مُومِنینَ: مومنان                         یَوم: روز                           حِساب: قیامت

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!