جواب تمرین قرآن چهارم/ درس سوم/جلسه سوم تمرین دوم و تمرین سوم صفحه 19

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 19

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 19

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها وصل کنید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!