جواب تمرین قرآن چهارم/ درس پانزدهم/جلسه اول پیام قرآنی صفحه 94

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 94

معنی لغت زیر را بنویسید.

طَعام: غذا

چرا انسان باید به غذایش دقت کند؟

زیرا غذای حرام در زندگی انسان تاثیر بدی می‌گذارد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!