جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس بیست‌و‌سوم: خرمشهر در چنگال دشمن/صفحه 118

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 118

فعالیت 3:

خرمشهر در کدام استان قرار دارد؟ روی نقشه، موقعیت آن را نشان دهید.

خوزستان

 

فعالیت 4:

پیام امام خمینی (ره) را در آغاز جنگ تحمیلی بخوانید و بگویید معنی و مفهوم این پیام چه بود؟

معنی آن این است که مردم ایران جز از قدرت خدا نترسند و فقط به خدا تکیه کنند که در اینصورت پیروزی قطعی است.

 

فعالیت 6:

ابتدا روی یک برگه نمودار علت و معلول را رسم کنید؛ سپس علت‌های جنگ تحمیلی را به‌طور خلاصه روی آن بنویسید.

عکس: معلول(نتیجه)، علت ها

جواب:

معلول(نتیجه): جنگ تحمیلی ایران و عراق

علت ها:

  • حمایت ایران از فلسطین
  • قطع منافع استعمارگران
  • عدم آمادگی نظامی ایران

 

 

فعالیت7:

در یک تقویم، روز چهارم خرداد را پیدا کنید و بگویید چرا این روز به عنوان روز مقاومت و پایداری انتخاب شده است؟

این روز به علت مقاومت مردم دلاور دزفول در برابر رژیم بعثی در آغاز جنگ تحمیلی بود. این شهر تنها شهری است که با وجود حملات و فشارهای زیاد در طول جنگ تحمیلی اشغال نشد. به همین دلیل این روز را روز مقاومت و پایداری نامیده‌اند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!