جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس دهم: چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟/صفحه 54

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 54

فعالیت 1:

کاربرگه‌ی شماره‌ی 13 را کامل کنید .

کاربرگه 13: علت و معلول

درس را بخوانید و علت‌های پیشرفت‌های مسلمانان را به‌طور خلاصه بنویسید. 

عکس: معلول(نتیجه): پیشرفت های علمی مسلمانان و شکوفایی علوم و فنون در دوره ی اسلامی

جواب: علت

تعالیم دین اسلام و دعوت به تفکر و کسب علم در راستای علوم مختلف

تجارت و بازرگانی و انتقال علوم و فنون در سفرها

حمایت فرمانروایان از دانشمندان و هنرمندان زمان و ایجاد مدارس و کتابخانه ها

ترجمه آثار کشورهای دیگر در زمینه علوم و فنون و استفاده از آن ها

احساس نیاز به علوم مختلف مانند ریاضیات و ستاره شناسی برای تعیین جهت قبله و مشخص مرده ساعت طلوع و غروب خورشید

مسلمانان در کاغذسازی پیشرفت کرده بودند. به همین دلیل صدها مغازه کتاب فروشی در شهر وجود داشت.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!