جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس یازدهم: اصفهان نصف جهان/صفحه 57

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 57

فعالیت 1:

شما و دوستانتان می‌خواهید از اصفهان دیدن کنید و نقشه‌ی صفحه ی قبل را خریده‌اید. همفکری کنید و روی نقشه، مکان‌های تاریخی و دیدنی، مساجد، بازار و… را پیدا کنید و نام ببرید.

چهلستون، هشت بهشت، نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله، عالی قاپو و…

 

فعالیت 2:

اگر بخواهید مهمانسرایی انتخاب کنید که به آثار تاریخی نزدیک باشد، کدام را انتخاب می‌کنید؟

هتل آپارتمان مهر

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!