جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها/فعالیت صفحه 5

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 5

3- ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نمیکره جنوبی؟ نیمکره شرقی یا نیمکره غربی؟ چگونه می‌فهمید؟

ایران به دلیل قرار گرفتن در قسمت بالای خط استوا در نیمکره شمالی و به دلیل قرارگیری در سمت شرق نصف النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!