جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و سوم: بهره‌وری چیست؟/فعالیت صفحه 159

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 159

7- دلیل بیاورید: 

الف) آیا سطح بهره‌وری دانش‌آموزی که کیف یا کمد لوازم تحریرش شلوغ و نامرتب است، پایین می‌رود؟ چرا؟

بله زیرا زمان را از دست داده و احتمال تخریب وسایل زیاد است در نتیجه باعث پایین بردن سطح بهره‌وری است.

8- منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟

یعنی این که یک خانواده بداند در یک ماه چقدر درآمد دارد و چقدر هزینه می‌کند.

تنظیم این بودجه چه فایده‌ای دارد؟ توضیح دهید. 

باعث می‌شود هزینه نسبت به درآمد تنظیم شده و هزینه‌ها بیشتر از درآمد نباشد و کارهایی که باعث افزایش هزینه می‌شود انجام نشود.

9- کاربرگه شماره (17) (چند پیشنهاد برای بهره‌وری) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (17)

چند پیشنهاد برای بهره‌وری

موقعیت‌های زیر را بخوانید و برای افزایش بهره‌وری در هر مورد، پیشنهادی با توضیح بنویسید.

قرار است نسرین با مادرش به دندانپزشکی برود. او می‌داند که کار ترمیم و پرکردن دندان مادرش یک ساعت و نیم تا دو ساعت طول می‌کشد و او باید این زمان را در اتاق انتظار مطب بنشیند:

مادرش برای خود کتاب یا مجله‌ای ببرد و مطالعه کند یا بافتنی ببافد.

خانم میرزایی در یک کاشانه (آپارتمان) 4 واحدی زندگی میکند. همسایه‌ها روابط خوبی با هم دارند. آن‌ها یک باغچه مشترک 15 متری در حیاط دارند که فقط چند بوته گل در آن کاشته شده و بیشتر آن بدون استفاده مانده است:

خانم میرزایی می‌تواند در آن باغچه سبزی بکارد و از آن استفاده کند.

قرار است یک نمایشگاه عکاسی از طبیعت، در مدرسه برپا شود که مدیریت آن به عهده شماست. شما با مسائلی چون انتخاب چند نفر دانش‌آموز برای عکاسی، برنامه‌ریزی برای تعیین مکان‌های عکسبرداری از طبیعت و چگونگی رفتن به آن مکان‌ها، مکان برگزاری نمایشگاه، چگونگی بازدید مدعوین و … روبه رو هستید. به عنوان مدیر گروه و نمایشگاه، طرحی بریزید که در هر یک از این مراحل و اقدامات بهره‌وری رعایت شود:

ابتدا برای انجام این کار اقدام به تشکیل کارگروه سپس وظایف و مسئولیت های همه ی اعضا گروه را شخص کرده و در زمان های مختلف برای هماهنگی بین کارگروه اقدام به برگزاری جلسات می نماییم.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 159

10- یکی از عادت‌های غلط بعضی از دانش‌آموزان مصرف نادرست و بی رویه کاغذ است. چند راهکار برای بهره‌وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راهکارها عملی شوند.

استفاده از تمام صفحات کاغذ، استفاده از کاغذهای باطله، کاردستی درست کردن با کاغذهای باطله، استفاده از وایت برد کوچک برای خانه و…

11- تفکیک زباله از مبدأ یعنی چه؟

تفکیک زباله از ابتدای تولید را تفکیک زباله از مبدا می‌گویند.

چه راهکارهایی برای کمک به این امر می‌توانید برشمارید؟

در منزل به جای استفاده از یک سطل زباله برای تمام زباله‌ها از چندین سطل یا کیسه برای تفکیک زباله‌های خشک و تر و… استفاده کنیم، فرهنگ سازی در جامعه برای تفکیک زباله‌های خشک و تر و اجرای آن توسط شهرداری و…

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!