جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و سوم: بهره‌وری چیست؟/فعالیت صفحه 156

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 156

1- گفت و گو و همفکری کنید.

ب) به‌طور گروهی، فکر کنید و روشی را پیشنهاد کنید که در یکی از کارها یا فعالیت‌های مدرسه ،بازدهی را افزایش دهد و باعث استفاده صحیح از امکانات شود. برای مثال، با چه راهکاری می‌توان از تلف شدن وقت کلاس برای حضور و غیاب و دیدن تکالیف جلوگیری کرد؟

انتخاب نماینده برای کلاس، گروه بندی دانش‌آموزان، مشخص بودن جای هر دانش‌آموز در کلاس و اطلاع سریع از غیبت آن و…

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 156

2- درباره این سخنان ارزشمند پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) فکر کنید و معنی و مفهوم هر یک را با ذکر یک مثال توضیح دهید. 

یعنی اگر تصمیم به انجام کاری داریم آن کار را کامل و به بهترین نحو ممکن انجام دهیم تا هم آسیب به دیگران نرسد و هم زمان بیهوده تلف نشود برای مثال فردی که مشغول به ساخت ساختمان است اگر مصالخ حوب به کار نبرد احتمال تخریب و دوباره کاری وجود دارد و حتی ممکن است کسی آسیب ببیند. بنا به فرمایش امام علی (ع) افراد باید امور مهم را انجام دهند تا در زمان صرفه‌جویی شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!