جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و دوم: حقوق و تکالیف شهروندی/فعالیت صفحه 150

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 150

2- گفت و گو کنید: با توجه به آنچه در درس تاریخ امسال خواندید، چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، با حقوق مردم در دوره قاجاریه و پهلوی مقایسه کنید.

  • در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می‌شدند نه شهروند
  • به خاطر تفكر ارباب رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی وقضایی (مثلا حق داشتن وکیل) کم بود.
  • دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی وتامین اجتماعی
  • عدم مشارکت مردم در امورسیاسی

از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در جمهوری اسلامی افراد به عنوان شهروند از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهتری برخوردارند.

مردم برای به‌دست آوردن حقوق شهروندی خود چه تلاش‌هایی کرده‌اند؟

مردم به رهبری روحانیون و روشنفکران وطن پرست دست به مبارزه پیگیر زدند که انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری در همین چارچوب بوده است.

3- کاربرگه شماره (16) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (16)

حقوق و تکالیف شهروندی

حکومت و شهروندان در قبال یکدیگر از حقوقی برخوردارند و تکالیفی برعهده دارند. با توجه به آنچه در فصل یازدهم آموخته‌اید، جدول زیر را کامل کنید.

 

حکومت/ دولت شهروندان/ ملت

 

 

حکومت وظیفه دارد

  عدالت قضایی و اجتماعی را تأمین کند

شهروندان وظیفه‌دارند مالیات بپردازند.
حکومت وظیفه دارد امنیت را برقرار کند و از سرزمین و مرزهای کشور دفاع کند شهروندان وظیفه‌دارند

از کشور دفاع کرده و فرزندان خود را برای حفاظت و دفاع از کشور تربیت کنند

حکومت وظیفه دارد

تصمیم‌های لازم را بگیرد  و قوانین را به‌خوبی اجرا کند

شهروندان حق‌دارند در امور سیاسی کشور و انتخابات مسئولان توانمند و شایسته مشارکت کنند
حکومت وظیفه دارد

 قوانین مناسب و عادلانه‌ای تدوین و تصویب کند

شهروندان وظیفه‌دارند

حقوق سایر شهروندان را رعایت کنند.

حکومت وظیفه دارد

حقوق فرهنگی مورد تائید در قانون اساسی را رعایت کند.

شهروندان حق‌دارند از تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

 

 

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 150

4- الف) منظور از حق برخورداری از تأمین اجتماعی چیست؟ توضیح دهید.

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر تاکید شده است. برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات پزشکی و… است.

ب) کدام اصل قانون اساسی کشور ما مربوط به حق تأمین اجتماعی است؟

اصل 29 قانون اساسی

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!