جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و یکم: نهاد حکومت/فعالیت صفحه 145

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 145

5- حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی دارد؟

مردمی، اسلامی، انقلابی برپایه ولایت فقیه

ویژگی‌های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام‌اند؟ توضیح دهید.

آگاه به زمان، فقیه، باتقوا، عادل، شجاع، مدیر و مدبر

6- در روزنامه‌ها یا مجلات، یک یا چند مورد از توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به کارگزاران حکومتی را درباره امور مختلف کشور جستوجو کنید و بنویسید.

  •  مسئولین در جمهوری اسلامی نباید خود را رئیس و بالاتر از مردم بدانند
  • انتخاب افراد باید بر اساس «شایسته سالاری» تعهد و تخصص صورت گیرد.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!