جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و یکم: نهاد حکومت/فعالیت صفحه 142

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 142

2- چرا مبدا اصلی قوانین برای برپایی حکومت از دیدگاه اسلام، حکمت و اراده خداوند است؟

زیرا خداوند آفریننده انسان و مالک حقیقی جهان است و به همه امور آگاهی دارد.

3- با مطالعه آیات قرآن کریم در صفحه قبل، دیدگاه اسلام را درباره ماهیت حکومت بیان کنید.

در جهان بینی توحیدی اسلام حق مالکیت مطلق همه موجودات و پدیده های جهان فقط از آن خداست انسان ها و همه موجودات دیگر تحت حاکمیت خدا قرار دارند و با پیروی از دستورات الهی به سوی کمال حرکت می کنند.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 142 

4- تحقیق کنید پس از انقلاب اسلامی تاکنون، چه انتخابات‌هایی و با چه تعداد، در کشور برگزار شده است؟

  • خبرگان بررسی قانون اساس یک بار در سال 1358
  • همه پرسی تایید قانون اساسی یک بار در سال 1358
  • همه پرسی بازنگری قانون اساسی یک بار در سال 1368
  • همه پرسی نظام جمهوری اسلامی یک بار در سال 1358
  • انتخاب ریاست جمهوری 13 بار
  • انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 بار 
  • انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 5 بار
  • انتخابات مجلس خبرگان رهبری 5 بار

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!