جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و یکم: نهاد حکومت/فعالیت صفحه 141

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 141

1- با توجه به آنچه در سال‌های قبل درباره قوه مقننه، قضائیه و مجریه خوانده‌اید، چند مورد از مهمترین وظایف حکومت را که در صفحه قبل نوشته شده، انتخاب کنید و بگویید از وظایف کدام قوه است.

  • رسیدگی به اختلافات و شکایت‌ها: قوه قضائیه
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی: قوه مجریه
  • حمایت از گروه‌های خاص و نیازمند مانند کودکان بی‌سرپرست، معلولان و ازکارافتادگان: قوه مقننه
  • وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف: قوه مقننه
  • دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی: قوه مجریه

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!