جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیستم: آرامش در خانواده/فعالیت صفحه 135

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 135

1- کاربرگه شماره (15) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (15)

سازگاری والدین و فرزندان

1- الف) جدول زیر را کامل کنید. چند مورد از انتظارات مهمی را که والدین از شما و شما از والدین خود دارید، بنویسید.

انتظارات والدین از من انتظارات من از والدین
آن‌ها از من می‌خواهند………

دوست‌هایم را به آن‌ها معرفی کنم

هنگام بیرون رفتن از آن‌ها اجازه بگیرم

لباسی که آنان صلاح می‌بینند بپوشم

هنگام سختی کمکشان کنم

 

من انتظار دارم………….

وسایل و امکاناتی که می‌خواهم فراهم کنند

رشته تحصیلی را خودم انتخاب کنم

بین من و فرزندان دیگر فرقی قائل نشوند

در مشکلات همراه من باشند

 

 

2- ایلیا دوست دارد روزهای تعطیل با دوستانش به گردش برود. والدین ایلیا نگران سلامت اخلاقی این معاشرت‌ها و مواجه  شدن او با محیط‌ها و عقاید و ارزش‌های مخالف ارزش‌های خانواده هستند. پیشنهاد شما برای حل این مسئله به طوری که انتظارات هر دوطرف برآورده و رعایت شود، چیست؟

توضیح کامل درباره سفر یا میهمانی‌ها، آشنا شدن دوستان ایلیا با خانواده او، در اختیار گذاشتن شماره تماس اولیای دوستان و رفت و آمد خانوادگی با دوستان

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 135

3- به نظر صاحب نظران، تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟

  • افزایش جمعیت پیر و کاهش نشاط و شادابی در جامعه
  • بازی‌ها و رقابت‌ها و دعواها بین خواهر و برادرها شکل نگرفته و الگو برداری و تجربه به دست نمی‌آید.
  • تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودک کاهش می‌یابد.

4- کاهش نرخ باروری در کشور ما در آینده چه پیامدهای نامطلوبی در اقتصاد یا جامعه خواهد داشت؟ دست کم به سه مورد
اشاره کنید.

  • افزایش هزینه‌های درمان، نگهداری سالمندان و حقوق بازنشستگان
  • پیر شدن جمعیت
  • کم شدن جمعیت
  • کاهش نیروی انسانی و فعال و کاهش تولید

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!