جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوازدهم: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی/فعالیت صفحه 79

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 79

4- الف) انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟

  • حفظ استقلال کشور
  • مبارزه با فساد اداری و اقتصادی کشور
  • نوسازی تشکیلات حکومتی
  • قطع نفوذ روسیه و انگلستان به ایران

ب) شما کدامیک از اصلاح‌گری‌های امیرکبیر را مؤثرتر می‌دانید؟

تاسیس مدرسه دارالفنون زیرا در این مدارس افراد زیادی تحصیل کرده و در آینده از بزرگان و نامداران جهان شدند.

پ) به نظر شما، چرا امیرکبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روسی و انگلیسی در مدرسه دارالفنون، اصرار می‌کرد؟

به دلیل اینکه می‌خواست از نفوذ روسیه و انگلستان به ایران جلوگیری کند.

5- چند مورد از اقدامات امیرکبیر را در زمینه رواج عدالت و پیشرفت علمی و فرهنگی بنویسید.

  • تاسیس مدرسه دارالفنون
  • اصلاح قانون مالیات 
  • انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه
  • وادار کردن زمین داران بزرگ به مالیات

6- به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر، چرا شاهزادگان و درباریان قاجار و عوامل وابسته خارجی برای برکناری و قتل امیرکبیر توطئه کردند؟ 

چون از حقوق و املاک زیادی که در اختیار داشتند محروم شدند و منافع آن‌ها به خطر افتاده بود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!