جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوازدهم: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی/فعالیت صفحه 77

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 77

1- چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟

به دلیل پی بردن به پیشرفت‌های علمی و صنعتی اروپاییان و شکست ایران از ارتش روسیه و انگلستان با وجود رشادت‌های فراوان

2- فکر می‌کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست کمک کند، دشمن تمام تجربه‌ها و دانش موردنیاز برای اصلاح یا پیشرفت آن کشور را در اختیارش قرار می‌دهد؟ چرا؟

نه چرا که دشمن همیشه به فکر منافع خودش است.

3- به نظر شما، چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهز نباشد، نمی‌تواند قوی شود و در مقابل دشمنانش، مقتدرانه بایستد؟

زیرا با علم می‌توان پیشرفت کرد و به سلاح‌ها و تجهیزات نظامی پیشرفته رسید.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!