جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوازدهم: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی/فعالیت صفحه 81

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 81

7- الف) دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟

مبارزه با استبداد خارجی و اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به ایرانیان

ب) موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟

نهضت تنباکو نخستین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ سلطه‌های خارجی و ایستادگی در برابر ظلم و ستم داخلی بود و پیروزی آن حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را در مردم تقویت کرد.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 81

8- با راهنمایی دبیر خود متن سند را در کلاس بخوانید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) فرمان لغو قرارداد توتون و تنباکو توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟ 

توسط ناصرالدین شاه صادر و توسط امین السطان ابلاغ شده

ب) فکر می‌کنید چرا در این فرمان، هیچ اشارهای به اشتباه شاه و حکومت در انعقاد اولیه قرارداد با استعمارگران نشده است و بلکه در مقابل، لغو آن به لطف و مرحمت شاه نسبت داده شده است؟ 

به دلیل چاپلوسی بیش از اندازه برخی افراد

پ) در کدام قسمت‌های فرمان، می‌توانید تکبر و خودخواهی شاهانه را ببینید؟

مردم هم خودشان را از این زحمت و تحمیل آسوده دانسته به دعاگویی وجود مسعود همایونی و به شکرگزاری مراحم کامله همایون خسروانه بیفزایند و بعضی حرکات جاهلانه را به کلی موقوف نمایند.

آیا فکر نمی‌کنید که یکی از عوامل پیشرفت نکردن ایران در گذشته ،وجود چنین حکومت و شاهانی بوده است؟

بله وجود همچین شاهانی که هیچ حق و ارزشی برای مردم قائل نبودند و ثروت‌های کشور را بخشی از ثروت خود می‌دانستند و فقط در پی خوشگذرانی و تفریح و زورگویی به مردم بودند باعث پیشرفت نکردن ایران در گذشته شد.

ت) وقتی متن این سند را میخوانید چه نکته‌هایی شما را بیشتر به فکر وا میدارد یا توجه شما را جلب میکند؟

بر عهده دانش‌آموز

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!