جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوم: حرکات زمین/فعالیت صفحه 13

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 13

5- موقعیت سه شهر گرانادا لیبرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنایی در اول تیرماه و اول دی ماه توضیح دهید.

در تیر ماه خورشید به مدار راس السرطان عمود می‌تابد و به همین دلیل طول روزها در آن طولانی و طول شب‌ها در آن کوتاه است که شهر گرانادا در این موقعیت قرار گرفته است. دقیقا در همین زمان در نیمکره جنوبی (کیپ تاون) کوتاه‌ترین روزها و طولانی‌ترین شب‌های سال دیده می‌شود. بعد از گذشت شش ماه عکس این اتفاق در دو  نیمکره اتفاق می‌افتد. شهر لیبرول هم به دلیل قرار گرفتن در خط استوا در تمام طول سال، طول شب و روز در آن یکسان است.

6- به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (١) توجه کنید. چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز 24 ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب، طول یک شب 24 ساعت است؟

 چون خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد و از آن جا که در تابستان نیمکره شمالی، کج شدگی محور زمین به سمت خورشید است نیمکره شمالی کاملا به سمت خورشید خم می شود و نور خورشید به طور دائم به قطب شمال می تابد شش ماه غروب ندارد که در اصطلاح تابستان قطبی یا روز قطبی معروف است در این مدت قطب شمال در روشنایی روز و قطب جنوب در تاریکی قرار دارد پس از 6ماه که خورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد عکس حالت گفته شده رخ می دهد.

7- از مساوی بودن همیشگی طول روز و شب در منطقه استوا به چه نتیجه‌ای دربارهٔ فصول این منطقه می‌رسید؟ 

چون در منطقه استوا آفتاب به صورت عمود می‌تابد تغییر فصل محسوسی رخ نمی‌دهد.

8- جهت تابش آفتاب به نقاط مختلف زمین یا فصول مختلف سال، چه تأثیری در کشاورزی یا معماری خانه‌ها می‌تواند داشته باشد؟ 

در مناطق اطراف استوا به دلیل تابش عمود آفتاب محصولات گرمسیری مانند کاکائو و قهوه کشت می‌شود و برای معماری خانه‌ها در این مناطق از مصالحی که گرما را کمتر از خود عبور می‌دهند استفاده می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!