جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سوم: چهره زمین/فعالیت صفحه 18

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 18

3- جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستان‌ها و دامنه آن‌ها ب) جلگه‌ها و دشت‌ها

سپس، به طورگروهی موارد استفاده و بهره‌برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

کوهستان و دامنه آن‌ها جلگه‌ها و دشت‌ها
ایجاد سدها ساخت جاده‌های ارتباطی
کشاورزی و دامپروری دامداری در دشت‌ها
نصب تجهیرات فرستنده رادیویی کشاورزی در جلگه‌ها و دشت‌ها
تامین آب شیرین از کوه بهره برداری از معادن مانند (نمک)
ساخت جاده‌های ارتباطی (تونل) ساخت شهرها در دشت‌های وسیع

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!