جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سوم: چهره زمین/فعالیت صفحه 20

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 20

4- به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعالیت انسان بر ناهمواری‌ها و محیط طبیعی چگونه است؟

  • برای سهولت در حمل و نقل و عبور و مرور در دل کوه‌ها تونل و جاده احداث کرده‌اند.
  • برای استفاده از آب در دل کوه‌ها سد درست کرده‌اند.
  • برداشت بی‌رویه از منابع آبی باعث خشک شدن دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه شده‌اند.
  • جنگل‌ها را برای سکونت خود به روستا و محل تفریح تبدیل کرده‌اند.

5- گفت و گو کنید و دلیل و مثال بیاورید: به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری‌های زمین انطباق میدهد یا برعکس، ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر میدهد یا هر دو؟ میزان دستکاری و دخالت انسان در محیط‌های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟ 

بیش‌تر، زیرا انسان تنها موجودی است که به سبب تفکر و خلاقیت توانسته است ابزارها و وسیله‌های مختلفی بسازد به همین دلیل انسان‌ها به منظور بهره‌برداری از منابع موجود در یک محیط تغییراتی در آن ایجاد کند. برای مثال خانه‌های انسان‌های اولیه با خانه‌های امروزی بسیار متفاوت است و این موضوع نشان‌دهنده میزان دخالت و بهره‌برداری انسان از محیط است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!