جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سیزدهم: نهضت مشروطه/فعالیت صفحه 88

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 88

4- مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.

  • اختلاف بین راهبران مشروطه
  • استبداد محمدعلی شاه و وابستگی او به روسیه
  • انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری

هدف انقلاب مشروطیت برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی بود. همه مردم امیدوار بودند که با پیروزی نهضت مشروطه زمینه برای ایجاد امنیت، آزادی، عدالت، رونق اقتصادی و رفاه عمومی و … فراهم شود اما حکومت مشروطه از همان ابتدای پیروزی با مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی رو به رو شد و هدف اصلی آن هیچوقت تحقق نیافت.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 88

5- پس از مطالعه متن به نقشه دقت کنید و بگویید:

الف) روسیه و انگلستان در قرارداد 1907 تقریبا کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟

  • منطقه جنوب تحت نفوذ انگلستان
  • منطقه شمالی تحت نفوذ روسیه
  • منطقه بی طرف که شامل کویرها و بیابان‌های بی آب و علف بود متعلق به یاران شناخته شد.

ب) هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد 1907 چه بود؟

جلوگیری از حضور و نفوذ کشورهای تازه قدرتمند شده اروپا مثل ایتالیا و آلمان.

پ) قرارداد 1907 چه نتایجی برای ایران داشت؟

 باعث افزاییش دخالت بیگانگان و آشفتگی و نابسامانی کشور شد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!