جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سیزدهم: نهضت مشروطه/فعالیت صفحه 87

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 87

3- چه حوادث مهمی در فاصله فرمان مشروطیت تا آغاز جنگ جهانی اول رخ داد؟

  • روی کار آمدن محمد علیشاه و مخالفت با مشروطه و به توپ بستن و تعطیلی مجلس
  • شهادت شیخ فضل‌الله نوری
  • شدت گرفتن اختلاف‌ها
  • افزایش دخالت‌های خارجی
  • بستن قرارداد 1907 بین انگلیس و روسیه

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!