جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سیزدهم: نهضت مشروطه/فعالیت صفحه 86

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 86

2- چه جریان‌هایی با چه تفاوت‌هایی در نهضت مشروطه نقش مؤثری داشت؟

مردم به رهبری روحانیت و تکیه بر آموزه‌های دین اسلام، روشنفکران ایرانی با توجه به افکار و دستاوردهای تمدن اروپا

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!