جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سیزدهم: نهضت مشروطه/فعالیت صفحه 85

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 85

1- کاربرگه شماره (10) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (10)

زمینه‌ها و عوامل نهضت مشروطه

با مطالعه دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار زیر را کامل کنید.

 

زمینه‌های عوامل نهضت مشروطه:

سیاسی:     بی‌کفایتی حکومت قاجار – عقب‌ماندگی ایران – نفوذ بیگانگان

اقتصادی: 1-نبود شغل و بیکاری زیاد  2- واگذاری امتیازات زیادی به انگلیس و روسیه  3- سخت‌گیری و بی‌رحمی مأموران مالیاتی

فکری و فرهنگی: 1- روشن‌فکران و تحصیل‌کردگان اروپایی  2- آموزه‌های دینی   3 – اندیشه آزادی‌خواه مردم

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!