جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سیزدهم: نهضت مشروطه/فعالیت صفحه 89

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 89

6- آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را از متن درس استخراج و فهرست کنید.

سیاسی: انگلیس و روسیه و عثمانی اعلام بی‌طرفی ایران را نادیده گرفته و وارد ایران شدند.

اجتماعی: باعث بی‌ثباتی و آشفتگی بیشتر کشور و سلب امنیت و آرامش مردم شد.

ایرانیان دچار قحطی و فقر و گرسنگی شدند و برخی جان باختند دولت مرکزی رو به ضعف نهاد و تسلط خود بر امور را از دست داد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!