جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس شانزدهم: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی/فعالیت صفحه 106

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 106

1- با مطالعه متن:

الف) نمودار روند تأسیس حکومت جمهوری اسلامی را تکمیل کنید.

 

تعیین هیئت دولت  – انتخابات مجلس-   انتخابات ریاست جمهوری-    تدوین و تصویب قانون اساسی- همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی

ب) با توجه به نمودار، نقش مردم را در تأسیس نظام جمهوری اسلامی توضیح دهید.

مردم ایران برای اولین بار در طول تاریخ بدون دخالت بیگانگان با رای دادن نظام سیاسی خود را انتخاب و قانون اساسی را به تصویب رساندند و سرنوشت خود را با حکومتی مردمی و با تکیه بر احکام الهی انتخاب کردند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!