جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند/فعالیت صفحه 37

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 37

باتوجه به نقشه:

1- الف) سه کشور نام ببرید که بیش از 300 گونه در معرض خطر دارند.

اندونزی، آلاسکا، ایالت متحده آمریکا

ب) دو کشور نام ببرید که کمتر از 50 گونه در معرض خطر دارند.

افغانستان، الجزایر

2- نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آمریکای جنوبی را از نظر تعداد گونه‌های در معرض خطر با کانادا و اروپای شمالی مقایسه کنید. علت تفاوت چیست؟

تعداد گونه‌های در معرض تهدید در کانادا بین 50 تا 99 و در اروپای شمالی کمتر از 50 است در حالی که تعداد گونه‌های در معرض تهدید در جنوب شرقی آسیا و آفریقای مرکزی بین 100 تا 300 و در استرالیا از 300 تا 700 است.

3- چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه‌های در معرض خطر بسیار کم است؟ 

زیرا در این مناطق تنوع گونه‌ها کم است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!