جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پنجم: پراکندگی زیست بوم‌های جهان/فعالیت صفحه 35

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 35

4- کاربرگه‌های شماره (5) و (6) را کامل کنید.

کابرگه شماره (5)

زیست بوم‌های جهان

با توجه به نقش‌های که در سمت راست مشاهده می‌کنید، نوع زیست بوم را حدس بزنید و بنویسید. سپس با استفاده از دانسته‌های قبلی خود و آنچه در کتاب خوانده‌اید، جدول را کامل کنید.

زیست‌بوم‌های جهان

نقشه نام زیست‌بوم آب‌وهوا دو نمونه جانور و یک نمونه گیاه غالب
تصویر نقشه توندرا سرد و قطبی خرس قطبی و خزه گل‌سنگ
تصویر نقشه تایگا سرد گرگ و کاج‌های خاکستری
تصویر نقشه بارانی استوایی معتدل شامپانزه و درختان پهن‌برگ
تصویر نقشه بیابان گرم و خشک روباه و بوته‌های خار

 

تصویر نقشه ساوان دو فصل خشک و مرطوب شیر و تک‌درخت‌ها

 

کابرگه شماره (6)

شگفتی‌های آفریقا

یک گروه پژوهشگر قصد دارند درباره زیست بوم‌های قاره آفریقا تحقیق کنند. آن‌ها میخواهند از بندر ماتادی در کشور کنگو به بندر اسکندریه مصر در کناره دریای مدیترانه بروند. این گروه به ترتیب از سه نوع زیست بوم عبور می‌کنند.این سه زیست بوم را نام ببرید. 

به ترتیب از زیست بوم‌های جنگل استوایی، ساوان و بیابانی عبور می‌کنند.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 35 

5- فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران طبیعت (اکوتوریست)جایزه بدهند. کدام زیست بوم را برای سفر انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

جنگل‌های بارانی استوایی زیرا این زیست بوم پوشش گیاهی متفاوت و هوای معتدل و مرطوبی دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!