جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند/فعالیت صفحه 39

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 39

4- شما کدامیک از دو دیدگاه مطرح شده در بالا، درباره قطع درختان آمازون را ترجیح می‌دهید. درباره دلیل خود در کلاس گفت و گو کنید.

دیدگاه شماره یک: زیرا همانطور که گفته شده جنگل‌های آمازون متعلق به یک شخص یا کمپانی  خاصی نیستند بلکه برای تمام مردم زمین هستند و وجود این درختان به آب و هوای زمین و تولید اکسیژن زمین کمک شایانی می‌کند.

5- هرساله تعداد زیادی درخت برای تولید کاغذ قطع می‌شود. با یکدیگر درباره راه‌های کاهش استفاده از کاغذ تولید شده از درختان که در چاپ کتاب‌های درسی یا مجّلات یا … استفاده می‌شود، گفت و گو کنید و نتایج آن را در کلاس بیان کنید.

  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • استفاده از کاغذهای باطله برای چرک نویس به جای کاغذهای سفید جدید
  • الکترونیکی کردن بعضی از کارهای اداری

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!