جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هجدهم: هویت/فعالیت صفحه 122

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 122

2- در درس‌های قبل، با موضوع مهاجرت آشنا شدید. به نظر شما مهاجرت از جامعه‌ای به جامعه دیگر، در تغییر هویت اجتماعی افراد چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

افراد با عضویت در گروه‌های مختلف اجتماعی و آشنا شدن با ارزش‌ها و اعتقادات و عقاید جامعه هویت اجتماعی خود را به دست می‌آورند حال اگر از جامعه‌ای به جامعه دیگر بروند بنا به آن جامعه ممکن است اعتقادات و عقاید جامعه را پذیرفته و هویت اجتماعی خود را تغییر دهند.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 122

3- چرا شناخت هویت خود و ویژگی‌های آن اهمیت دارد؟

زیرا ما هرچه بیشتر هویت خود را بشناسیم و درک کنیم به اعتماد به نفس و خودباوری بیشتری دست پیدا می‌کنیم و این به زندگی ما جهت بهتری داده و باعث رشد و شکوفایی ما درجامعه خواهد بود.

4- به نظر شما ما چه مسئولیتی نسبت به ویژگی‌های هویتی قابل تغییر و انتخاب شدنی خود داریم؟

ما باید آن‌ها را مطابق با ارزش‌ها و عقاید حاکم بر جامعه پرورش داده و تربیت کنیم.

چگونه می‌توانیم به بهترین شکل از عهده این مسئولیت برآییم؟

با آموختن و شناخت صحیح ارزش‌های مثبت و حاکم بر جامعه زیرا افراد بر اساس ارزش‌هایی که به آن معتقدند رفتار و عمل می‌کنند و داشتن اراده و پشتکار به منظور اجرای این اهداف

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!