جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان/فعالیت صفحه 51

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 51

4- گفت و گو کنید: به نظر شما کشورهایی که اقتصاد و درآمد آن‌ها برپایه فروش مواد اولیه و خام مانند نفت است، در حال و آینده با چه مشکلاتی روبه رو می‌شوند و چه تغییراتی باید در اقتصاد خود ایجاد کنند؟ 

در کشورهای تک محصولی با افت قیمت محصول یا اتمام منبع آن کشور با بحران اقتصاد مواجه می‌شود بنابراین کشورهایی که درآمد آن‌ها بر پایه فروش مواد اولیه یا نفت خام است باید محصول فرآوری شده مواد خام و چند محصول دیگر را به سبد صادرات خود اضافه کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!