جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان/فعالیت صفحه 49

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 49

2- با توجه به آنچه درباره مستعمره شدن آفریقا می‌دانید، فکر می‌کنید چه ارتباطی بین پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی در بیشتر کشورهای آفریقایی و بالابودن آن در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی وجود دارد؟

کشور آفریقا از نظر منابع معدنی و سنگ‌های قیمتی بسیار غنی است اما به دلیل مستعمره بودن آفریقا، بیشتر ثروت این منابع به جیب استعمارگران بزرگ این کشور می‌رود که اغلب کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی هستند و همچنین در این کشورها اکثر کارگران آفریقایی هستند بنابراین نیروی انسانی نیز در آفریقا کاهش و در اروپا یا آمریکای شمالی افرایش می‌یابد بنابراین شاخص توسعه انسانی در آفریقا کاهش و در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی افزایش می‌یابد.

3- نمودار الف و شکل ب را توضیح دهید. 

نمودار الف: نشان دهندۀ از رشد توسعه انسانی ایران در سال‌های اخیر است.

در شکل ب کشورهای شرق ایران به علت مشکلات داخلی و خارجی از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند و کشورهای شمال غربی مانند ترکیه که نزدیک اروپا واقع هستند، از توسعه انسانی بالایی برخوردار هستند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!