جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان/فعالیت صفحه 48

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 48

1- درباره علل و عوامل نابرابری توسعه انسانی در جهان گفت و گو کنید. به نظر شما کدام عوامل مهم‌ترند؟ چرا؟ 

عوامل داخلی زیرا وجود وحدت و مشارکت میان مردم، مدیریت صحیح، استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی، عدم وابستگی به دیگران و … از جمله مواردی است که به رشد و گسترش رفاه عمومی کمک می‌کند و تاثیر زیادی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد و در صورتی که این عوامل وجود نداشته باشند علاوه بر پیدایش نابرابری‌ها در داخل کشور، زمینه نفوذ بیگانگان و از دست دادن استقلال سیاسی و اقتصادی جامعه فراهم می‌شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!