جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان/فعالیت صفحه 53

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 53

5- سواد و آموزش نقش مهمی در پیشرفت یک کشور دارد. به طور گروهی، فهرستی از مشکلاتی را که مردم یک کشور در اثر
پایین بودن سطح سواد و محروم بودن از آموزش با آن مواجه می‌شوند، تهیه کنید و بخوانید.

  • فقر
  • نبودن بهداشت
  • جنگ‌های داخلی
  • نداشتن قانون 
  • وابسته بودن به کشورهای قدرتمند
  • استعمار
  • فساد
  • درصد مرگ و میر بالا

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!