جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفتم: جمعیت جهان/فعالیت صفحه 45

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 45

1- با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکان‌های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته‌های خود از سال گذشته، علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید.

بنگلادش (زیاد) : به علت بارش کافی و وجود آب و حاک مناسب برای کشاورزی

ژاپن (زیاد) : به علت بارش کافی و صنعتی بودن کشور

لیبی و چاد (کم) : به علت آب و خاک مناسب و کمبود مواد معدنی

سیبری (کم) : به علت نبود امکانات کشاورزی و یخی بودن سرزمین

آلمان (زیاد) : صنعت پیشرفته و آب و هوای معتدل

استرالیا (کم) : وسعت زیاد بیابان‌ها

کانادا (کم) : سردی هوا در مناطق شمالی و نزدیکی به قطب

2- پرس و جو کنید پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب از رتبه اول تا هفتم کدام کشورها هستند و چقدر جمعیت دارند؟ 

رتبه نام کشور جمعیت رتبه  نام کشور جمعیت
1 چین 1373440000 5 برزیل 200400694
2 هند 1264440000 6 پاکستان 186011000
3 آمریکا 321415000 7 نیجریه 173600000
4 اندونزی 249900363

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!