جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفتم: جمعیت جهان/فعالیت صفحه 46

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 46

3- همفکری کنید و به طور گروهی، جدولی با دو ستون رسم کنید:

الف) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرپذیر باشد، در یک ستون بنویسید.

ب) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرفرست باشد در ستون دیگر بنویسید. 

عوامل مهاجرپذیری عوامل مهاجرفرستی
 ثروت، احساس آرامش و امکان پیشرفت، آب و هوای خوب،   بهداشت بالا، مسکن مناسب، خاک مناسب و…  فقر، بیماری، جنگ، قحطی، خشکسالی، خاک بد، وضعیت   نابسامان مسکن و…

 

4- آیا افرادی را می‌شناسید که خود یا خانواده‌شان از شهر یا روستای دیگری به شهر یا روستای شما مهاجرت کرده باشند؟ درباره دلایل مهاجرت آن‌ها (چه در مبدأ و چه در مقصد) پرس و جو کنید.

نبود امکان ادامه تحصیل، وجود دانشگاه‌های سطح بالا در برخی شهرها، نبود شغل مناسب، عدم وجود امکانات رفاهی و تفریحی و درمانی و ….

5- فکر می‌کنید کاهش شدید و ناگهانی جمعیت در برخی مناطقی که نام برده شد، چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه آن منطقه در
سال‌های بعد از آن داشته‌است؟ 

نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل در رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه است از این رو با مهاجرت و یا کشتار که باعث کاهش جمعیت می‌شود نیروی متخصص کم و ظرفیت تولیدی آن شهر یا کشور کاهش یافته و اقتصاد فلج می‌شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!